Learning Management System

מערכת חכמה לניהול תכני הלמידה, המשמשת כאחד הכלים המרכזים בתחום הלמידה המקוונת. מעבר לריכוז כל הנושאים הנלמדים, IMS עוקבת אחרי תהליך הלמידה ותוצאותיו. היא מנווטת בין תכנים חיצוניים של ספקים ומורים, לבין תכנים המפותחים במערכת wp Moodle

מערכת הלמידה מרחוק הנפלאה Moodle חוללה מהפכה בחינוך, אבל סובלת ממשק אפור ומשעמם. באמצעות פיתוח שלנו, מהיום אפשר לשלב בין Moodel לבין הממשק הידידותי של WordPress, כדי ליצור פלטפורמה חווייתית ומעשירה לסטודנטים ולמרצים.

מערכת חכמה לניהול תכני הלמידה, המשמשת כאחד הכלים המרכזים בתחום הלמידה המקוונת. מעבר לריכוז כל הנושאים הנלמדים, IMS עוקבת אחרי תהליך הלמידה ותוצאותיו. היא מנווטת בין תכנים חיצוניים של ספקים ומורים, לבין תכנים המפותחים במערכת wp Moodle

מערכת הלמידה מרחוק הנפלאה Moodle חוללה מהפכה בחינוך, אבל סובלת ממשק אפור ומשעמם. באמצעות פיתוח שלנו, מהיום אפשר לשלב בין Moodel לבין הממשק הידידותי של WordPress, כדי ליצור פלטפורמה חווייתית ומעשירה לסטודנטים ולמרצים.

מעוניינים במידע נוסף?

צרו קשר עוד עכשיו